Scandinavian Tobacco Group Assens A/S

Om projektet

Projektet omfatter ny kedelcentral med tilhørende velfærdsfaciliteter, halmlager og lager for alternativ brændsel.

Der er etableret befæstede arealer omkring bygningen. På resterende udvendige arealer er der sået græs.

Fakta

Projekt Ulsted Varmeværk
Bygherre Ulsted Varmeværk A.m.b.a
Entrepriseform Storentreprise
Sted Teglgårdsvej, Hals
År 2013